پارك سنسور STEEL MATE


 

     

 PTS 400

 • با چهار سنسور التراسونيك
 • اعلام فاصله با آلارم صوتي
 • هماهنگ با رونيز وانت هاي 2 و4 كابين
 • نصب بعنوان سنسور هاي مكمل جلو خودرو
 

 PTS 200

 • با دو سنسور التراسونيك
 • اعلام فاصله با آلارم صوتي
 • هماهنگ با رونيز وانت هاي 2 و4 كابين
 • نصب بعنوان سنسور هاي مكمل جلو خودرو
     

 PTS 400 M2

 • هماهنگ با پژو 206/ 206SD
 • نصب روي داشبرد
 • صفحه نمايش زرد
 • نمايش وضعيت هر سنسور به شكل مجزا
 • نمايش متراژ تا مانع عقب
 • اعلام فاصله تا مانع به زبان انگليسي
 • اعلام فاصله تا مانع با آلارم صوتي
 • نمايش از 30 الي 150 سانتيمتر
 

 PTS 400 L1

 • هماهنگ با تندر 90 / L90
 • نصب روي داشبرد
 • صفحه نمايش زرد
 • نمايش وضعيت هر سنسور به شكل مجزا
 • نمايش متراژ تا مانع عقب
 • اعلام فاصله تا مانع به زبان انگليسي
 • اعلام فاصله تا مانع با آلارم صوتي
 • نمايش از 30 الي 150 سانتيمتر
     

 PTS 400 V1

 • بدون محدوديت مكان نصب در خودرو
 • صفحه نمايش آبي
 • نمايش وضعيت هر سنسور به شكل مجزا
 • نمايش متراژ تا مانع عقب
 • اعلام فاصله تا مانع به زبان انگليسي
 • اعلام فاصله تا مانع با آلارم صوتي
 • نمايش از 30 الي 150 سانتيمتر
 

 PTS 400 V5

 • بدون محدوديت مكان نصب در خودرو
 • صفحه نمايش آبي
 • نمايش وضعيت هر سنسور به شكل مجزا
 • نمايش متراژ تا مانع عقب
 • اعلام فاصله تا مانع به زبان انگليسي
 • اعلام فاصله تا مانع با آلارم صوتي
 • نمايش از 30 الي 150 سانتيمتر
     

PTS 400 M5

 

 • سنسور پارك مجهز به نمايشگر LED
 • نمايش فاصله با مانع عقب با LED
 • مشخص نمودن چپ يا راست قرار داشتن مانع
 • اعلام فاصله با آلارم صوتي

 

 

 PTS 400 E

 • سنسور پارك مجهز به نمايشگر LED
 • نمايش فاصله با مانع عقب با LED
 • مشخص نمودن چپ يا راست قرار داشتن مانع
 • نمايش متريك فاصله با مانع
 • اعلام فاصله با آلارم صوتي
     

PTS 400 T

 

 • با نمايشگر بدون سيم 5 رنگ
 • نمايش متريك تا مانع عقب
 • اعلام فاصله به زبان انگليسي
 • اعلام فاصله با آلارم صوتي

 

 

 PTS V 401

 • سنسور پارك مجهز به دوربين عقب
 • تصوير رنگي در تاريكي
 • اتصال به نمايشگر فابريك خودرو
 • نمايش متريك فاصله روي نمايشگر
 • اعلام صوتي فاصله با آلارم
   

PTS V 402

 

 • سنسور پارك مجهز به دوربين عقب و نمايشگر
 • تصوير رنگي در تاريكي
 • اتصال به نمايشگر مجزا
 • نمايش متريك فاصله روي نمايشگر
 • اعلام صوتي فاصله با آلارم

 

 

 PTS 400 W

 • MAZDA 3
 • بدون محدوديت مكان نصب در خودرو
 • صفحه نمايش آبي
 • نمايش وضعيت هر سنسور به شكل مجزا
 • نمايش متراژ تا مانع عقب
 • اعلام فاصله تا مانع بزبان انگليسي
 • اعلام فاصله تا مانع با آلارم صوتي
 • نمايش از 30 الي 150 سانتيمتر
     

 PTS 400 X

 • بدون محدوديت مكان نصب در خودرو
 • صفحه نمايش آبي
 • نمايش وضعيت هر سنسور به شكل مجزا
 • نمايش متراژ تا مانع عقب
 • اعلام فاصله تا مانع بزبان انگليسي
 • اعلام فاصله تا مانع با آلارم صوتي
 • نمايش از 30 الي 150 سانتيمتر
 • نمايش ساعت ، تقويم و درجه حرارت داخل و بيرون خودرو
   

 

 

لینک های مرتبط

 • GAP security system
 • وزارت صنعت و معدن
 • وزارت کشور
 • نمایشگاه امنیت و پلیس
 • لینک های مرتبط

ورود به سایت

تماس با ما

آدرس :ضلع شمالی میدان امام خمینی، جنب پاساژ شیرازی، شماره ۳۷

تلفن: ۳۳۱۱۴۴۵۹، ۳۳۹۱۸۸۲۰

فکس: ۳۳۹۵۳۱۷۱

 info@paytakht-iran.com

نقشه:

 

 

 

JoomShaper