دی وی آر GAP


     
 GAP-4001C    GAP-4001D1

 Video Out :BNC ,VGA,H264

4ch video input,1ch video out

1ch audio input ,1ch audio out

 

 4ch video input,1ch video out *Video Out :BNC ,VGA

1ch audio input ,1ch audio out ,H264

Support  PTZ, 1pc 2000G SATA HDD

     
 GAP-8002C    GAP-4004D1

 8ch  video input,2ch output *Video Out :BNC ,VGA

Audio input:2ch, output:1ch,H264

Support PTZ,1pcs 2000G SATA HDD

Support 1pc 2000G SATA HDD

 

 4ch video input,2ch video out *Video Out :BNC ,VGA

4ch audio input ,1ch audio out ,H264

Support  PTZ, 4ch Alarm ,1pc 2000G SATA HDD

   

 

 GAP-1604C    GAP-8008HD

 16ch  video input,2ch output *Video Out :BNC ,VGA

Audio input:4ch, output:1ch,H264

Support PTZ,4CH Alarm

Support 1pc 2000G SATA HDD

 

 8ch  video input,2ch output *Video Out :BNC ,VGA

Audio input:4ch, output:1ch,H264

Support PTZ,4CH Alarm, HDMI

Support 1pc 2000G SATA HDD

 

     
     GAP-1604HD

 

 

 16ch  video input,2ch output,H264

Audio input:16ch, output:1ch

Video Out :BNC ,VGA

Pentaplex,16 channel playback simultaneously

Support PTZ,16ch Alarm, DVDRW, HDMI

Support 2pc 2000G SATA HDD

لینک های مرتبط

  • GAP security system
  • وزارت صنعت و معدن
  • وزارت کشور
  • نمایشگاه امنیت و پلیس
  • لینک های مرتبط

ورود به سایت

تماس با ما

آدرس :ضلع شمالی میدان امام خمینی، جنب پاساژ شیرازی، شماره ۳۷

تلفن: ۳۳۱۱۴۴۵۹، ۳۳۹۱۸۸۲۰

فکس: ۳۳۹۵۳۱۷۱

 info@paytakht-iran.com

نقشه:

 

 

 

JoomShaper